Audiobook

Im dłuższy audiobook, tym niższa cena za jego produkcję i głos! Cena maleje…