Zapowiedzi, IVR

Dzieci na to mówią “Pan głos w telefonie”. Im więcej nagrań, tym niższa cena za jedno nagranie.